Oferty - Edukacja

Szkolenia z dostępności

Grupa uczestników szkolenia z dostępności. Na twarzach mają czarne opaski, w dłoniach białe laski. Zbliżają się do schodów w dół.

Dostępność nie dzieje się od razu. Dostępność to proces, a w tym procesie najważniejsi są ludzie. Dlatego szkolimy pracowników instytucji kultury oraz uczelni, we wszystkich aspektach związanych z przygotowaniem ich instytucji do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością.

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

  • Obsługi osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w instytucji kultury,
  • Szkolenia dla koordynatorów dostępności,
  • Realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób o szczególnych potrzebach i ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Tworzenie dostępnej oferty i programu w instytucji kultury,
  • Tworzenia audiodeskrypcji,
  • Tworzenia tekstów alternatywnych, dostępności stron internetowych, multimediów i mediów społecznościowych,
  • Tworzenia napisów dla niesłyszących.

Przygotowujemy też szkolenia uszyte na miarę według potrzeb instytucji.

Informacji o szkoleniach udziela Magda Brumirska-Zielińska, magdabz@fundacjakatarynka.pl.

Prowadzimy szkolenia na żywo oraz on-line.