Podcasty - Dostępność

Czy podcasty mogą być dla G/głuchych? - Podcast o dostępności

Prowadzi Justyna Mańkowska
Gość: Joanna Okuniewska

Zadanie publiczne „Kultura dla wszystkich – przygotowanie materiałów specjalistycznych” finansowane ze środków Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl