Podcasty - Dostępność

Osoba niewidoma w miejskiej dżungli - nawigacja po mieście.

Prowadzi Magda Brumirska-Zielińska
Gość: Monika Łojba

Zadanie publiczne „Kultura dla wszystkich – przygotowanie materiałów specjalistycznych” finansowane ze środków Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl