Dizajn BWA Wrocław

Kowalscy muszą wypocząć. Wystawa o Pafawagu i czasie wolnym w socjalizmie. 24 lutego, godzina 19.

Kolorowe zdjęcie. Stołówka Pafawagu. Na ścianie wisi duży mural projektanta Ryszarda Więckowskiego. Mural przedstawia dwie gołębice. Pod muralem okienka do wydawania posiłków. Na dole zdjęcia stoją stoły ustawione koło siebie, pokryte białymi obrusami i drewnianymi krzesłami.

Dizajn BWA Wrocław zaprasza na wystawę „Kowalscy muszą wypocząć”. Wydarzenie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na miejscu znajdziecie również toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Dzieła są opisane również w języku angielskim i ukraińskim. 

O wystawie:
Jak na przestrzeni lat zmieniała się relacja pracy do odpoczynku? „Kowalscy muszą wypocząć” to wystawa o formach spędzania czasu wolnego w okresie socjalizmu. W opowieści o Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” koncentrujemy się na koncepcie równowagi między pracą a odpoczynkiem. Państwowa Fabryka Wagonów „Pafawag” to jedno z pierwszych uruchomionych po 1945 roku przedsiębiorstw we Wrocławiu. Jako jeden z największych w tym czasie zakładów pracy obarczona była ogromnym ciężarem politycznym. Było to specyficzne „miasto w mieście”, gdzie na ponad stuhektarowym obszarze produkowano tabor kolejowy, a także wprowadzano praktyki humanizacji pracy. Idea ta była bardzo popularna w okresie PRL jako pokłosie postępującego po wojnie procesu uprzemysłowienia. Intensywna industrializacja wpływała na inne dziedziny życia społecznego. Kultura fizyczna, wycieczki, ośrodki wypoczynkowe, domy kultury – oraz związane z nimi formy spędzania wolnego czasu, miały być ekwiwalentem za trud włożony w ciężką pracę

Gdzie?
Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4

Kiedy?
od 24 lutego (godzina 19)
do 21 maja (godzina 18)

Bilety
Wstęp wolny.

Dojazd:
Przystanek Świdnicka
Tramwaje: 3, 4, 5, 6, 10, 33
Aut0busy: D, K

Więcej informacji;
https://bwa.wroc.pl/wydarzenie/kowalscy-musza-wypoczac-wystawa-o-pafawagu-i-czasie-wolnym/