Oferty - Edukacja

Dostępna instytucja

Grupa pracowników instytucji kultury na szkoleniu z dostępności

Od 2019 roku obowiązują przepisy o dostępności i dostępności cyfrowej. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej nakładają nowe obowiązki, które dla instytucji kultury są wyzwaniem. Pomożemy Ci realizować obowiązki wynikające z ustaw. Wesprzemy we wdrażaniu dostępności.
Proponujemy:

  • Szkolenia z wdrażania ustaw,
  • Konsultacje i pomoc w tworzeniu deklaracji dostępności,
  • Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej,
  • Konsultacje dostępności cyfrowej strony internetowej,
  • Stworzenie planu dostępności oraz raportowania z zapewnienia,
  • Stworzenie opisu działalności instytucji w tekście odczytywalnym maszynowo, tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) oraz w polskim języku migowym (PJM),
  • Dostosowanie multimediów na stronach www i serwisach internetowych (audiodeskrypcja, język migowy, napisy),

Zapraszamy do kontaktu z Magdą Brumirską-Zielińską magdabz@fundacjakatarynka.pl